петък, 21 август 2015 г.

Статистици

Джероламо Кардано, Gerolamo Cardana  (1501-1576)  

Написва първата книга по вероятности – "Liber de Ludo Aleae" (Книга за игрите на случайността/късмета), където прави заключение, че всяка страна от зара има еднакъв шанс да бъде хвърлена, ако “зара е честен”. Това изречение е основополагащо в теорията на вероянтостите.

Карл Фридрих Гаус, Carl Friedrich Gauss (1777 - 1855), Германия  

Гаус е има доста труден живот, изпълнен с житейски проблеми. Въпреки това той развива удивителна научна активност. Първоначалният му интерес към числата и изчисленията прераства първо в страст към теория на числата, а по-нататък и към алгебрата, анализа, геометрията, вероятностите и теорията на грешките. Той прави и интензивни емпирични, опитни и теоретични изследвания в много области на науката – наблюдателната астрономия, небесната механика, земеразмерването, геодезията, капилярност, геомагнетизъм, електромагнетизъм, оптиката, статистиката. 
На 24 годишна възраст написва “Disquisitiones Arithmeticae”, която и до днес е най-значимата книга по теория на числата. В тази област той открива биномната теорема, квадратично-геометричното средно. 
Работейки в обсерватория открива закон за оценка на орбитите на движение на небесните тела, прилагайки “метода на най-малките квадрати” и във връзка с това за първи път дискутира понятията диференциално уравнение и коничните криви – парабола, хипербола и елипса. По-нататък той открива хипергеометричната функция. 
Гаус се интересува от проблемите в геодезията (най-близкото разстояние между 2 точки по земна повърхност) и изобретява хелиотроп - уред, който изчислява точно това разстояние по слънчев лъч. 
Също така развива анализа на грешките, които са мярка при анализа на вероятностите и тестване на хипотези в статистиката, както и нормалната крива във вероятностите, която е известна като Гаусова. 
Той работи и в областта на електромагнетизма и открива възпожността за предаване на сигнали с галванични токове.
Освен в тези области има готови, но непълни според него и непубликувани теории в областта на комплекните числа, неевклидовата геометрия и математическите методи във физиката, които по-късно са доразвити от други. 
Неговите публикации, кореспонденции, бележки и ръкописи го представат като един от най-великите учени виртуози на нашето време. Признание за това е и изобразяването му върху последната банкнота от 10 германски марки.

Уилям Госет, William Gosset (1876-1937), Англия  

Работи първоначално като химик в пивоварната Guinness в Дъблин от 1899. Има важни разработки в статистиката. Той изнамира т-теста по повод на малките по големина извадки, който се правят за контрол на качеството в пивоварните. Той публикува под името "Student" теориите за Т-разпределението и Т-теста, известни и като разпределение на Student (Стюдънт) и тест на Student. 
 

Сър Роналд Фишер, Sir Ronald Aylmer Fisher (1890 - 1962), Англия 

Дава ново измерение на статистиката. Негавата цел е намаляване на необходимите данни. Той установява три фундаментални проблема: спецификация на вида на данните, оценката им и тяхното разпределение. Той има принос разработването на методи, подходящи за малки извадки, като тези на Gosset, откриването на прецизни разпределения и изнамирането на ANOVA. Той въвежда термините максимално правдоподобие и изследване на хипотези. Фишер е един от основателите на съвременната статистика. Неговото име е нарицателно за множество статистически понятия: тестове, статистики и разпределение. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.