петък, 30 септември 2016 г.

оценка / estimate

Функция от стойности на извадката, с която се получава число-оценка на параметър на извадката. Понятието оценка се използва и за функцията и за получената стойност.
Оценките на параметрите се обозначават:

  • със символ ^ над обичайния символ на този параметър, например: - ;
  • или с латинското съответствие на гръцката буква, например: s - s
  • Няма коментари:

    Публикуване на коментар

    Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.