сряда, 23 септември 2015 г.

Епидемиология / Epidemiology

def1: Наука за разпределението и детерминантите на свързаните със здравето събития и състояния сред населението и приложение на получените познания за овладяването на здравните проблеми.
def2: Наука, която изучава влиянието на различни интервенции върху здравния ефект, независимо дали са медицински, икономически, технически, социални и културни.


  • Лекции по епидемиология на английски може да намерите на следния адрес: http://www.pitt.edu/~super1/
  • Няма коментари:

    Публикуване на коментар

    Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.