вторник, 1 септември 2015 г.

Шанс / Odds

Отношение на вероятността за възникване на дадено събитие към вероятността то да не възникне, или отношение на вероятността, че нещо е така към вероятността да не е така.
Пресмята се по формула:
p/(1-p)
където p - е вероятността за възникване на събитието.
Например, ако вероятността да спечелеш шампионата е 20%, то шанса е 0,2/(1-0,2)=2:8.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.