петък, 23 октомври 2015 г.

Проучване случай - контрола / Case-Control Study

Проучване случай - контрола е вид аналитично епидемиологично проучване, предмет на което е заболяване или здравно последствие, при което обикновено се сравняват две групи от хора: едната от такива с изследвания здравен резултат (случаи) и другата с хора без такъв резултат (контроли).
Проучват се здравния ефект и възможните причини назад във времето в повече от една точка от времето или за определен период (longitudinal проучване). Сравняват се данните при двете групи чрез съответните биостатистически методи.
Проучването случай - контрола започва с избор на случаите. Те трябва да представят всички случаи от популацията, която се изследва.
От важно значение за проучването случай - контрола е избора на съответни контроли. Те трябва да са възможно най-еднакви по отношение на факторите, причините за възникване на заболяването. Ако това не е изпълнено то изводите ще са погрешни.
Този вид проучвания са най-често прeдприемани, поради лесния и бърз начин за изпълнение и съответно малката им цена.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.