четвъртък, 15 октомври 2015 г.

Променлива на съотношение / Ratio variable

Непрекъсната променлива, която се характеризира с фиксирана нулева точка и отношението на всеки две измервания не зависи от мерната единица.
Например съотношението на измерване на ръста на двама души в сантиметри и в инчове е едно и също.
Нулевата точка при тези променливи е една и съща и означава отсъствие на признака. По тази причина променлива, измерена по скалата на измерване на температурата по Килвен, която започва с абсолютна нула е променлива на съотношение, а измерена по другите температурни скали не е.
Виж още:
Интервална променлива / Interval variable

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.