събота, 10 октомври 2015 г.

Временен ред / Time series

Временен ред – последователност от наблюдения, наредени във времето (или пространството). В случая, когато данните са наредени във времето, би следвало те да са представени в последователността на наблюдаване или да има променлива, която отразява момента на наблюдение. В частни случаи последователните наблюдения могат да бъдат зависими.
Съществуват два типа временни редове:
  • Непрекъснати, в които има наблюдения във всеки момент от времето, например електрокардиограма.

  • Дискретни, в които наблюденията са през някакви (обикновено еднакви) интервали от времето, например дневен валутен курс, количество на валежите по дни и т.н.  
  • Няма коментари:

    Публикуване на коментар

    Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.