четвъртък, 29 октомври 2015 г.

Приложение на биостатистическите методи за оценка на риска за здравето - CESAR проучване

Този постер е представен на конференцията "Премахване на опасните отпадъци: технологии и ефект върху здравето", Прага, 16-19.11.1997
CESAR е абревиатура на "Central European Study of Air Pollution and Respiratory Health"
в превод "Проучване на връзката между качеството на въздуха и здравето"

BACKGROUND

По данни на рутинната здравна статистика през последните години зачестяват респираторните заболявания сред детското население.
Паралелно с това от мониторинга на атмосферното замърсяване се получават данни за повишена концентрация на някои от атмосферните замърсители в нашата страна.
Няма данни за влиянието на PM10 върху респираторната система.
Информацията за ролята на социално-икономическите фактори за формиране здравето на децата през последните години е недостатъчна.

ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО

Оценка на факторите, представляващи риск за детското респираторно здраве. Представените резултати се отнасят главно за ролята на индивидуалните фактори.

ПРОЦЕДУРА И МЕТОДИ

Проведе се епидемиологично проучване в четири района на България, различаващисе по вид и степен на атмосферните замърсители. Получени са данни за 3948 деца (случайно избрани), на възраст от 7 до 11 години от двата пола.
Данните са събирани чрез въпросник за респираторни заболявания и някои от факторите на средата: социални, битови, режим на хранене и т.н. Като индикатори на респираторно здаве са избрани бронхиална астма, бронхит и пневмония. Показателите избрани за индивидуални фактори са предсавени в таблица1. Използван е метода на логистичната регресия за оценка на ефекта на тези фактори върху риска за здавето.

РЕЗУЛТАТИ

Резултатите са представени в следващите таблица и графики.

Таблица 1Име на променливата
N0 на променливата
Попълнил въпросника: майка
баща или друг близък
1
Образование: майка: висше

средно
2
основно
3
Работа: майка: ръководна длъжност

чиновник
4
квалифициран труд
5
неквалифициран труд
6
Наемане на работа: майка: нает

предприемач
7
домакиня
8
безработен
9
Тегло при раждане >=2.5kg.
<2.5kg.
10
Проблеми при раждане: не
yes
11
Хранене: зеленчуци: >4 пъти на седмица

2-4 пъти на седмица
12
<4 пъти на месец
13
Време,прекарано навън: повече от другите
14
като другите

по-малко от другите
15
Спортуване: в училище
допълнително
16
Детска градина: в първите 2 години: не

да
17
Битови условия: Гъстота на домакинството: <=1 човек на стая
1.1-1.4 човек на стая
18
>=1.5 човек на стая
19
Материал на пода в спалнята: гладка повърхност
20
килим върху гладка повърхност
21
мебели от талашит: да
no
22
влага (честота): никога
понякога
23
често
24
винаги
25
мухъл: не

да
26
Интензивност на автомобилен транспорт: ниска
средна
27
висока
28
много висока
29
Тютюнопушене: Общ брой цигари, изпушвани в домакинството, групирани по 10: няма

1-10 на ден
30
11-20 на ден
31
> 20 на ден
32

фиг. 1 Бронхит, астма и пневмония - процентно съотношение по региони


фиг. 2 Съотношение на шансовете и 95% Доверителен интервал при заболяване от бронхит за някои индивидуални фактори, коригирано по област, възраст и пол


фиг. 3 Съотношение на шансовете и 95% Доверителен интервал при заболяване от астма за някои индивидуални фактори, коригирано по област, възраст и пол

фиг. 4 Съотношение на шансовете и 95% Доверителен интервал при заболяване от пневмония за някои индивидуални фактори, коригирано по област, възраст и пол


ЗАКЛЮЧЕНИЯ

 • Честотата на бронхиалната астма, бронхита и пневмониите е пряко зависима от лошите битови условия, особено от наличието на влага и петна от мухъл в жилищата.
 • Ограничените количества зеленчуци в хранителното меню на децата също оказва значим ефект върху респираторното им здраве.
 • Деца родени с усложнения или с поднормено тегло са предразположени към респираторните заболявания бронхиална астма и пневмонии.
 • Намалената физическа активност, изразяваща се в недостатъчно спортуване и игри на открито, благоприятства развитието на астма и бронхит.
 • Бронхиалната астма преобладава при деца, живеещи в райони с интензивен автомобилен транспорт.
 • Експозицията на цигарен дим, при родители пушачи, също влияе неблагоприятно върху развитието на бронхиалната астма.
 • Образованието, професията и квалификацията на родителите, не оказват съществен ефект върху респираторното здраве на децата.
 • Признателност

  Този проект е финансиран от ФАР програмата на Европейския съюз, която осигурява финансиране за подкрепа на страните партньори от Централна и Източна Европа до етапа, когато те са готови да поемат задълженията си като членове на Европейския съюз.
  Няма коментари:

  Публикуване на коментар

  Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.