сряда, 21 октомври 2015 г.

Вариационен ред / ordered sample / set of order statistics

Извадка (за една променлива), наредена по нарастване на стойността на наблюденията.
Ако е даден ред от наблюдиия X1, X2, ... ,Xn. След нареждането му се получава реда Y1<= Y2<= ... <=Yn. Наблюдението с номер i от наредения вариационен ред Yi се обозначава с X(i). Числото i е ранг.
Пример:
Извадка: 1,23,35,22,12,2.
Вариационен ред: 1,2,12,22,23,35.
За този случай ранга на наблюдението със стойност 12 е 3.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.