понеделник, 5 октомври 2015 г.

Кохорта / Cohort

Използва се за обозначаване на група от лица (обекти), които се проследяват през определен период от време.
Кохорта при население: част от населението, което е родено през определен период от време и може да бъде разграничено по дата на раждане така, че интересуващите ни харакнеристики на тази част от населението могат да определени при навлизането му във всеки следващ временен и възрастов период.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Забележка: Само членове на този блог могат да публикуват коментари.